Imię i nazwisko kapitana drużyny

Adres email kapitana

Telefon kapitana

Imię i nazwisko drugiego uczestnika

Imię i nazwisko trzeciego uczestnika

Imię i nazwisko czwartego uczestnika

Imię i nazwisko piątego uczestnika

Nazwa drużyny

Numer i nazwa szkoły(jeżeli mieszane podać też inne szkoły)

Dane opiekuna

E-mail opiekuna

Temat wiadomości

Treść wiadomości
Link do rejestracji drużyn do turnieju: http://events.eune.leagueoflegends.com/pl/events/288767