ZSMLegends

Oficjalna strona ZSM Legends

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Rozgrywki będą toczyć się w grze League of Legends.

1.2. Turniej zostanie rozegrany w Zespole Szkół Mechanicznych w Elblągu.

1.3. W turnieju mogą brać udział wyłącznie uczniowie 7-ych, 8-ych klas szkoły podstawowej.

1.4. W kwestiach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduje arbiter meczu.

1.5. Każda drużyna podlega wcześniejszej rejestracji poprzez formularz znajdujący się na stronie.

1.6. Każda drużyna ma prawo do rejestracji jednego gracza rezerwowego.

1.7. Wpisowe w kwocie 100zł płatne poprzez przelew na konto Rady Rodziców przy ZSM Elbląg lub gotówką podczas zebrania organizacyjnego.

1.8. Każdy członek drużyny ma obowiązek posiadania przy sobie legitymacji szkolnej i okazania jej przy wejściu na turniej.

1.9. Opiekunem drużyny może być nauczyciel ze szkoły lub rodzic.

    • Opiekunem nie może być starszy, pełnoletni kolega.
    • Opiekun pozostaje z drużyną przez cały czas turnieju.

1.10. Rozdanie nagród odbędzie się po ostatnim meczu finałowym.

1.11. Pokoje gry tworzone będą przez reprezentanta – Organizatora.

2. Zasady gry

2.1. Rozgrywki będą odgrywane:

2.1.1. w systemie 5 vs 5;

2.1.2. na mapie Summoner’s Rift;

2.1.3. w trybie Tournament Draft.

2.2. Gra będzie trwała do wyłonienia zwycięzcy (warunki: zniszczenie wrogiego Nexusa bądź zmuszenie przeciwnika do poddania się).

2.3. Grupy zostaną dobrane losowo w terminie do dwóch dni przed turniejem.

2.4. Strony zostaną dobrane losowo bezpośrednio przed meczem przez arbitra.

2.5. Uczestnikom drużyn zabrania się:

2.5.1. używania programów pozwalających uzyskać przewagę nad przeciwnikiem lub wpływających na wynik meczu (tzw. cheatów);

2.5.2. umyślnego wychodzenia z gry (tzw. quitting);

2.5.3. modyfikowania ustawień gry poza domyślne lub dozwolone przez arbitra;

2.5.4. umyślnego poddania meczu;

2.5.5. niesportowego zachowania, w tym zachowań mających na celu utrudnienie gry innym zawodnikom (np. głośne okrzyki);

2.5.6. niepoprawnego lub nieprofesjonalnego zachowania, między innymi wobec innych graczy (np. używanie słów wulgarnych, wyzwiska etc.);

2.5.7. wykorzystywania błędów w oprogramowaniu;

2.5.8. używania zewnętrznych nośników danych i instalowania oprogramowania.

2.6. Drużyna gracza lub uczestnik, który łamie zasady gry, bądź wykonuje czynności określone w pkt. 2.5 podlega karze:

2.6.1. ostrzeżenia od arbitra;
2.6.2. gracz, który po dwóch upomnieniach arbitra nadal nie stosuje się do zapisów regulaminu w pkt. 2.5 zostaje wyłączony z gry do końca bieżącego meczu. Drużyna pozostaje do końca tego meczu w osłabionym składzie.

2.6.3. karnego przegrania meczu w przypadku trzykrotnego złamania zasad;

2.6.4. w szczególnych przypadkach dyskwalifikacji z turnieju.

2.7. Mecz, który nie odbędzie się lub zostanie przerwany z winy Organizatora zostanie rozegrany ponownie (rematch).

2.8. Mecz zostanie kontynuowany, jeżeli przerwa wynikająca z przyczyn technicznych nie potrwa dłużej niż 10 minut.

2.9. Każda drużyna ma prawo do jednej, maksymalnie dwuminutowej przerwy w grze.

2.10. Uczestnicy mogą korzystać z własnych myszy, klawiatur i słuchawek.

2.11. Organizator zapewnia graczom myszy i klawiatury.

2.12. Organizator nie zapewnia graczom słuchawek.

2.13. W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju wpisowe przechodzi na rzecz organizatora.

2.14. Wyznaczona drabinką eliminacyjną godzina meczu jest orientacyjna i może ulec zmianie.

2.15. Drużyny muszą być obecne na 30 min przed określonym terminem i gotowe do gry w każdym czasie turnieju.

2.16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak komunikacji pomiędzy członkami zespołu.

2.17. W trakcie turnieju drużyna, której skład wynosi mniej niż 5 osób, ma o wyznaczonym przez organizatora czasie brać udział w meczu lub oddać go walkowerem.

3. Postanowienia końcowe

3.1. Liczba drużyn ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

3.2. Organizator zastrzega sobie prawo do:

3.2.1. zmiany regulaminu bez podania przyczyny;

3.2.2. zmiany terminu rozgrywek bez podania przyczyny;

3.2.3. odwołania turnieju bez podania przyczyny.

Przewiń na górę
Skip to content